[1]
Đỗ, D.K. và Châu, .C.H. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT RÒ LUÂN NHĨ TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG CẦN THƠ NĂM 2019 - 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 41 (tháng 5 2023), 216-220.