[1]
Trần , V.L. và c.s. 2023. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TẾ BÀO GAN NGUYÊN PHÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG NĂM 2020-2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 41 (tháng 5 2023), 160–166.