[1]
Nguyễn, V.P., Nguyễn, V.K., Ngô, H.T. và Lê, V.M. 2023. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG TÂM THẦN Ở BỆNH NHÂN HẬU NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022-2023 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 122-128. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.737.