[1]
Phạm, N.Q. và Nguyễn, P.T. 2023. NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 121–127. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.733.