[1]
Trần , N.Ý. và c.s. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2021 – 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 78–84. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.730.