[1]
Huỳnh, T.P. và c.s. 2023. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ĐỊA Y USNEA UNDULATA VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG VÀO BÀO CHẾ KEM CHỐNG NẮNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 378–386. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.729.