[1]
Trần, T.N.N., Đặng, M.T., Nguyễn, N.T. và Bùi, X.T. 2023. NGHIÊN CỨU VIỆC TUÂN THỦ DÙNG THUỐC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 44-48. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.726.