[1]
Nguyễn, M.T., Cao, V.T., Nguyễn, D.K., Trương, Q.B., Đỗ, V.H., Trần, T.L. và Nguyễn, Q.T. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT THẬN BẢO TỒN THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 232-237. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.716.