[1]
Nguyễn, Q.H. và Lê, N.B.H. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẤY GHÉP IMPLANT NHA KHOA CÓ GHÉP XƯƠNG NHÂN TẠO Ở BỆNH NHÂN MẤT RĂNG HÀM TRÊN TỪNG PHẦN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 225–231. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.715.