[1]
Nguyễn, T.N. và Hồ, A.C. 2023. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM ỐNG TAI NGOÀI DO NẤM . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 217-224. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.714.