[1]
Nguyễn, H.L. và Nguyễn, V.K. 2023. ỨNG DỤNG CÁC VẠT DA CƠ CÓ CUỐNG TRONG TẠO HÌNH KHUYẾT HỔNG SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN UNG THƯ BIỂU MÔ KHOANG MIỆNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 202-209. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.712.