[1]
Bùi, C.T., Hồ, T.T.T., Huỳnh, T.N. Ánh và Lê, T.T. 2023. KHẢO SÁT TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ Ở THAI PHỤ ĐẾN KHÁM THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN – NHI ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 194-201. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.711.