[1]
Nguyễn, T.T., Đặng, T.H., Hồ, T.N.S., Nguyễn, V.T. và Lê, N. Ánh 2023. ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ VÚ CÓ BỘ BA DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 187-193. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.710.