[1]
Huỳnh, T.B.L., Lê, T.T., Huỳnh, T.N. Ánh và Hồ, T.T.T. 2023. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THIẾU HỤT ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHAT DEHYDROGENASE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 174-180. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.708.