[1]
Hoàng, T.M.H., Nguyễn, T. Đoan T. và Nguyễn, P.U.N. 2023. KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 167-173. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.707.