[1]
Nguyễn, T. Đoan T., Phan, T.L.P., Hoàng, T.M.H. và Nguyễn, H.H. 2023. ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 159-166. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.706.