[1]
Lê, T.T., Võ, T.N.H. và Phạm, T.T. 2023. MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI BỆNH SỐNG SÓT SAU ĐỘT QUỴ NÃO VÀ NHU CẦU GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 152-158. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.705.