[1]
Huỳnh, T.L., Nguyễn, T. Ân N. và Đinh, T.T. 2023. ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TRỰC TUYẾN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 138-144. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.703.