[1]
Huỳnh, T.L. và c.s. 2023. ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TRỰC TUYẾN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 138–144. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.703.