[1]
Huỳnh, M. Đạo, Nguyễn, T.N.B., Nguyễn, T.T.L. và Trịnh, T.Q. 2023. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BA CHẠC (EUODIA LEPTA (SPRENG.) MERR., HỌ CAM (RUTACEAE)) THU HÁI TẠI ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 122-130. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.701.