[1]
Ngô, T.N., Nguyễn, T.T., Lê, T.B.T., Nguyễn, T.T. và Hoàng, T.H.S. 2023. KHẢO SÁT TÁC DỤNG LỢI TIỂU CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ BÌM BỊP (CLINACANTHUS NUTANS, HỌ ÔRÔ (ACANTHACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 114-121. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.700.