[1]
Trần, T.T.N. và c.s. 2023. VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA INTERLEUKIN 6 TRONG COVID-19. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 103–113. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.699.