[1]
Nguyễn, P.H., Đặng, T.V.K. và Võ, T.M.H. 2023. PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRỰC TIẾP Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2019 – 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 95-102. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.698.