[1]
Trần, T.N.A. và Phan, V.T. 2023. THỰC TRẠNG GHI HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 79–86. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.697.