[1]
Hoàng, N.N.L., Nguyễn, T.T.N., Nguyễn, T.A.V., Trần, Đăng T. và Trần, M.H. 2023. THỰC TRẠNG RÁC THẢI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 72-78. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.696.