[1]
Hoàng, H.L. và Lê, N.K.L. 2023. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TÂM THU THẤT BẰNG SÓNG CAO TẦN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 64–71. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.695.