[1]
Phạm, T.Á.H. và Nguyễn, H.T. 2023. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THEO KHUYẾN CÁO CỦA HIỆP HỘI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG HOA KỲ NĂM 2021 TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CAO TUỔI. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 56–63. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.694.