[1]
Dương, T.K.H., Phạm, T.M.Q. và Ngô, T.H.L. 2023. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TRẦM CẢM Ở PHỤ NỮ THAI NGHÉN NGUY CƠ CAO ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 48-55. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.693.