[1]
Nguyễn, Đình P.T., Mai, T.H. và Lư, T.T.H. 2023. TUỔI MÃN KINH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CÁC YẾU TỐ KINH TẾ XÃ HỘI Ở PHỤ NỮ MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 41-47. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.692.