[1]
Lâm, Đức T., Phạm, T.K.T., Quan, K.P., Võ, T. Ánh T., Nguyễn, T.H., Nguyễn, T.T., Lê, T.G., Ngô, T.T.H. và Đoàn, T. Điền 2023. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 34-40. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.691.