[1]
Lê, H.M.C., Mai, V.H., Nguyễn, T.D. và Trần, T.H. 2023. YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA LOẠN SẢN PHẾ QUẢN PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH RẤT NON THÁNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 27-33. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.690.