[1]
Võ, H.H. và Võ, T.N. 2023. KHẢO SÁT RỐI LOẠN MIỄN DỊCH THỂ DỊCH Ở BỆNH NHI NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI KHOA NHI CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 20-26. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.688.