[1]
Nguyễn, T.H., Nguyễn, V.H.V., Nguyễn, P.K., Nguyễn, N.S., Cao, X.T., Trần, H.P., Bùi, V.T., Trần, M.H., Lê, P.T. và Trương, T.H. 2023. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TRƯỚC THẤP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 14-19. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.687.