[1]
Nguyễn, T.B., Nguyễn, T.H.T., Lê, M.H., Nguyễn, T. Đạt và Huỳnh, Q.S. 2023. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI PHÒNG BỆNH GIUN ĐŨA CHÓ, MÈO Ở NGƯỜI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 16-23. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.680.