[1]
Bùi, C.M.Á. và Châu, N.H. 2023. ĐẶC ĐIỂM TĂNG HUYẾT ÁP ÁO CHOÀNG TRẮNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐƯỢC ĐO HOLTER HUYẾT ÁP 24 GIỜ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 363–369. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.679.