[1]
Nguyễn, L.Á.H. và c.s. 2023. KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 246–252. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.676.