[1]
Đặng , V.T. và Đặng , V.T. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA TAMSULOSIN TRONG ĐIỀU TRỊ TỐNG SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN CHẬU TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 58 (tháng 4 2023), 1-5. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.666.