[1]
Võ, M.T. 2023. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA DỊCH CHIẾT LÁ VỐI (SYZYGIUM NERVOSUM). Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 1-9. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.665.