[1]
Lâm, V.T.N. và Lê , T.T.H. 2021. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH THOÁI HOÁ KHỚP CỦA PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN QUANH MÃN KINH TẠI PHƯỜNG THỚI LONG, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 9 2021), 57–62. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.654.