[1]
Bùi, C.C., Trần, H.N., Võ, M.K. và Nguyễn, T.L.T. 2023. BÀO CHẾ GEL RỬA MẶT TỪ KHỔ QUA (Momordica charantia L) . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 107-112. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.626.