[1]
Khưu, Q.H. và c.s. 2023. ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG PHỤ SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA CHO MŨI 1 VÀ PFIZER CHO MŨI 2 TẠI CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 336–342. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.620.