[1]
Lê, V.A. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CÁC TRIỆU CHỨNG COVID KÉO DÀI Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM HẬU COVID BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 237–242. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.617.