[1]
Lê, V.A., Võ, P.M.T., Đinh, C.T., Nguyễn, K.H., Huỳnh, T.T., Võ, N.T. Đài, Lê, T.P. và Đỗ, T.T.T. 2023. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CÁC TRIỆU CHỨNG COVID KÉO DÀI Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM HẬU COVID BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 237-242. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.617.