[1]
Võ, T.K. 2023. TỔNG QUAN VỀ Y HỌC THỂ THAO. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 160–176. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.610.