[1]
Lê, T.T., Đỗ, V.C. và Trần, V.T. 2023. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU KHỚP GỐI QUA NỘI SOI BẰNG GÂN HAMSTRING TỰ THÂN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 154-159. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.609.