[1]
Dương, D.T.P. và c.s. 2023. CÁC DẠNG MẠCH MÁU CỦA ĐẠI TRÀNG PHẢI VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỚM UNG THƯ ĐẠI TRÀNG PHẢI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 133–139. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.606.