[1]
Lê, T.T. và c.s. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI VỚI TRANSFIX TECHNICH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 129–133. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.605.