[1]
Nguyễn, H.H. và c.s. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VẢY NẾN MỦ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 115–121. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.603.