[1]
Lê, C.N. và c.s. 2023. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 87–94. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.599.