[1]
Nguyễn, H.T. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC SÂU FASTER R-CNN ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI CÁC TỔN THƯƠNG KHU TRÚ THƯỜNG GẶP Ở GAN TRÊN ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 80–87. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.598.