[1]
Dương, N.X.L. và Lý, H.H.H. 2023. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH ADN VÀ SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀ NHẬT (CAMELLIA SP.) HỌ TRÀ (THEACEAE). Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 65–73. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.596.