[1]
Nguyễn, T.N.T. và c.s. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP MẤT NƯỚC Ở TRẺ NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 57–64. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.595.