[1]
Nguyễn, T.N.T., Trần, C.L., Nguyễn, T.X.Q., Lê, H.P., Nguyễn, T.B.D. và Huỳnh, N.T. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP MẤT NƯỚC Ở TRẺ NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 57-64. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.595.